Oncologiefysiotherapie

De zorg voor de oncologische patiënt is veelal complex en vergt meestal een multidisciplinaire aanpak. De gespecialiseerde oncologiefysiotherapeut heeft een belangrijke positie binnen de oncologische nazorg. Hij/zij heeft specifieke kennis van de fysieke problematiek die tijdens en na de medische behandeling kan ontstaan. Conditieverlies en chronische vermoeidheid zijn hiervan veel voorkomende verschijnselen. De oncologiefysiotherapie heeft kennis van mogelijk bijkomende psychische- en sociaal maatschappelijke problemen. Hij vervult hierin een signalerende rol en ondersteunt binnen de grenzen van zijn competenties. Zo nodig verwijst de oncologiefysiotherapeut naar andere paramedici zoals een psycholoog, oncologieverpleegkundige of diëtist.

Oncologiefysiotherapeutische behandeling van ontstane klachten kan zowel tijdens als na de curatieve fase plaatsvinden en heeft als doel het herstellen van lokale en algemene mobiliteit, kracht en het verbeteren van de conditionele factoren of de begeleiding bij het leren omgaan met beperkingen. Dit kan snellere terugkeer in de maatschappij faciliteren.

In de palliatieve fase zullen de doelen vergelijkbaar zijn maar verschuiven de behandelaccenten De kwaliteit van leven staat hierbij centraal. Dit laatste is eveneens van belang in de terminale fase waarin de oncologiefysiotherapeut ondersteuning biedt in behoud van fysieke functies en tegelijk rekening houdt met veranderingen in wensen en doelstellingen van de patiënt.

Voorlichting, (leefstijl)advies en het stimuleren van zelfmanagement van de patiënt is in alle behandelstadia onderdeel van de aangeboden zorg.

Klik hier voor een oncologiefysiotherapeut, of neem contact op met de NVFL voor meer informatie.

 

Oedeemfysiotherapie

De oedeemfysiotherapeut stimuleert de afvoer van vocht door middel van oefentherapie, compressietherapie en manuele lymfedrainage. Oefentherapie kan bestaan uit krachttraining en algemene oefeningen voor mobiliteit, spierpompwerking en ademhaling. Hierdoor voert het lichaam vocht af via lymfe- en bloedbanen.

De oedeemfysiotherapeut past tevens manuele lymfdrainage toe. Met deze massagetechniek wordt het vocht verplaatst naar andere delen van het lichaam waar het lymfestelsel wel zijn werk kan doen. De oedeemfysiotherapeut maakt daarnaast gebruik van compressietherapie zoals bandageren, lymfetape en therapeutisch elastische kousen om vochtophoping tegen te gaan of te zorgen dat de ontstane situatie stabiel blijft. De oedeemfysiotherapeut werkt samen met andere specialisten, zoals de oncoloog, dermatoloog of oncologieverpleegkundige. Diverse oedeemfysiotherapeuten hebben zich tevens gespecialiseerd in de oncologiefysiotherapie.

Klik hier voor een oedeemfysiotherapeut, of neem contact op met de NVFL voor meer informatie

Relevante documenten
Mocht u zich nader willen oriënteren op de rol en werkzaamheden van de oncologie- en/of oedeemfysiotherapeut, dan vindt u hier een aantal nuttige documenten. Ze geven u de juiste informatie over het profiel van deze fysiotherapeuten, hun interventies, de effectiviteit daarvan en het wetenschappelijke onderzoek waarop deze gebaseerd zijn.